Revizija

Finum surađuje sa vodećim regionalnim tvrtkama u privatnom vlasništvu koje su prepoznale našu suradnju kao kvalitetnu podlogu za donošenje poslovnih odluka. Finum osigurava neovisno ispitivanje i mišljenje o objektivnosti  financijskih izvještaja, te pomaže u razumijevanju rizičnih točaka u poslovanju društva i na taj način osigurava vrijedne informacije zainteresiranim ulagačima ili vlasnicima kapitala.

 

Naš pristup se temelji na razumijevanju klijentovog poslovanja i industrije te poslovnih rizika s kojima se klijent suočava. Pravovremenim prepoznavanjem klijentovih potreba, Finum osigurava alate i usluge za maksimiziranje poslovne učinkovitosti, održavanje konkurentske prednosti te ispunjavanje mjera za smanjenje rizika i usklađenost.

 

Pružamo bolji uvid i jasnije razumijevanje svih segmenata Vašeg poslovanja te savjete za optimizaciju procesa kako bi Vaša tvrtka kontinuirano rasla i napredovala. Finum svojim klijentima nudi konstantan pristup savjetovanja iz područja tehničkih znanja i financijskih usluga.

 

Naš profesionalni tim slijedi najnovije standarde i propise kako bi održali najvišu razinu kvalitete revizije i načela poslovanja.

Što nudimo

Revizija godišnjih i financijskih izvještaja

Revizija statusnih promjena

Revizija temeljnog kapitala

Revizija internih kontrola i izvještavanja